Naar overzicht

Een nieuw tijdperk voor Europa: inzichten van Marc De Vos

In deze podcast van uitgeverij Ertsberg focust Marc De Vos, auteur van ‘Grootmacht Europa‘ op de transformatie van de Europese Unie, die van een waarde-unie naar een machtsunie en van een marktproject naar een staatsproject is geëvolueerd.

De Vos benadrukt dat door recente gebeurtenissen, zoals klimaatverandering, de pandemie en geopolitieke conflicten, Europa fundamenteel is veranderd. Hij bespreekt de groeiende rol van Europa op het wereldtoneel, maar ook de democratische uitdagingen en het gebrek aan transparantie binnen de EU.

Er wordt dieper ingegaan op thema’s als de economische relance na de pandemie, gefinancierd door Europese schulden, en de impact van globale machtsverhoudingen op de positie van Europa. De Vos pleit voor hervormingen binnen de EU, zoals het invoeren van Europese belastingen en het versterken van de democratische structuur om de betrokkenheid van burgers te vergroten.

Ook wordt de noodzaak van een strategische defensiebenadering besproken, met de nadruk op de noodzaak van zelfredzaamheid van Europa in de context van een veranderende wereldorde. De Vos geeft aan dat de EU op een cruciaal punt staat waar hervormingen essentieel zijn om de toenemende machtspositie op een duurzame manier te beheren. Hij bespreekt ook het risico van een ‘overload’ in de EU, waarbij de ambities niet overeenkomen met de capaciteiten.

Marc De Vos benadrukt het belang van de EU in het huidige politieke en economische klimaat en roept op tot actie en bewustwording, zowel op politiek als op burgerlijk niveau, om de toekomst van Europa veilig te stellen.