Naar overzicht

Perspectief 2030 - 13 webinars richting nieuwe horizon

België was zo vaak een voorloper. 1831: de eerste Grondwet op basis van de idealen van de Franse Revolutie: “liberté, égalité, fraternité !” 1944: het Sociaal Pact dat de grondslag werd van de verzorgingsstaat. Vakorganisaties waren de sociale vernieuwers.

We werden de rijkste regio van de wereld met hoge productiviteitsgroei en de grootste herverdeling. Ook met de duurste overheid, de meeste overheden, de grootste overheden. Wirwar en Babylonische spraakverwarring. Stilstand.

In de World Competitiveness Index van het World Economic Forum tuimelt België vijf plaatsen achteruit in vijf jaar tijd. Van de top naar de middenmoot. En ver na landen als Zwitserland, Duitsland, Nederland, Denemarken of Noorwegen.
Aanvaarden we dit of is het tijd voor actie?België kan beter. De analyses zijn er. Van Itinera, de OESO, het WEF of de Wereldbank. Andere landen maakten de robuuste omslag naar goed bestuur. Prioriteit voor welvaartsgroei. Eerst de welvaart bouwen, dan verdelen. Correcte vrijheid van ondernemen voor de bouwers van die welvaart, de ondernemingen. Rechtszekerheid. Goed bestuur. Kost-efficiënt bestuur. Visie en daadkracht. Lange termijn, actieve burgers, betrokken burgers. Die kijken naar hun toekomst: kinderen en kleinkinderen.

We moeten terug de fierheid vinden om hùn welvaart te borgen, niet de rekening van de onze. Dàt is het appél van Itinera. Creëer perspectief. Nu. Gebruik de kennis die er is. Creëer nu, zeker nadat corona ons in de pechstrook reed, perspectief. Bouw aan 2030, België opnieuw aan de top.

Itinera roept op tot actie en brengt in een 13-delige webinarserie experten, Itinera-fellows en gerenommeerde gastsprekers, aan het woord die de belangrijkste uitdagingen in kaart brengen en tonen hoe België terug een leidersrol kan opnemen. Het zijn geen dromen of holle slogans. Het is de realistische horizon die met goed bestuur en een ambitieus, daadkrachtig beleid in het verschiet ligt.

Ontdek via deze link welke sprekers en thema’s we voor u in petto hebben en schrijf u gratis in om ze mee te volgen. Ze staan wekelijks geprogrammeerd, vanaf 9 februari, telkens op dinsdag om 12u30. Afspraak dan.  Welkom, bij Perspectief 2030.

Leo Neels,
CEO Itinera

Schrijf je hier in voor de webinars!