Naar overzicht

Itinera wenst u het beste in 2020

Onze nieuwjaarsbrief geeft een staalkaart van de domeinen waarop alle fellows actief waren, in de  vorm van een nieuwjaarswens of een urgentie. De urgentie is groot. Jaar na jaar zakt België verder weg in de internationale indexen die onder andere het concurrentievermogen van landen berekenen.

Aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoorden te zien, is het voornemen om het beter te willen doen veel te zwak. We moeten dit vanaf nu écht benoemen: onze vele overheden dragen te weinig zorg voor de fundamenten van de waardecreatie in de samenleving, de toekomst is niet gewaarborgd.

Enkele voorbeelden ogen volstaan. Een kernuitstap in 2025 is niet meer realistisch en de congestiefactuur blijft aandikken,  belastingen blijven een ingewikkeld kluwen, we negeren nog steeds het vergrijzingsprobleem,  de kwaliteit van het onderwijs blijft  achteruitgaan  en we investeren  niet genoeg in levenslang leren om de golven van verandering in de kenniseconomie te kunnen trotseren. Er zijn wat lichtpuntjes links en rechts, maar ze mogen de ernst van de toestand toch niet verhullen.

Goed bestuur vooronderstelt bestuur. De federale regeringsvorming verloopt tergend langzaam en de beleidsplannen van de regionale regeringen tonen weinig ambitie, of vergen middelen die er niet zijn. De uitdagingen zijn nochtans groot. Het gaat om de duurzaamheid van de sociale zekerheid, en ook om een totale restauratie van de notie van politieke verantwoordelijkheid. Handen aan de ploeg!

NY-Letter NL 2019
(688.28 KB) Downloaden