Naar overzicht

Het team van Itinera wenst u het allerbeste toe in 2018!

Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe.

Er is maar één prioriteit, dat is om de toekomst van dit welvarend land te verzekeren. Dat vergt een visie op de lange termijn, de werkelijke moed om te veranderen, en om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.

België heeft een sterke economische basis die een goed ondersteunend beleid nodig heeft en rechtszekerheid. Een beter gezinsbeleid is nodig voor onze kinderen, net zoals een forse visie op de toekomst van het onderwijs. Te veel kinderen groeien op in precaire gezinssituaties, het onderwijs is onvoldoende goed inzake sociale mobiliteit en begint ook te mislukken in handhaving van de excellentie, helaas ook in Vlaanderen.

Zou er, na aarzelende verbeteringen, alsnog een belangrijke fiscale hervorming komen die de grondslag van goed bestuur en van de welvaartsstaat blijft ondersteunen?

De indruk is dat er te veel en te kleine beslissingen worden genomen en te weinig visie en daadkracht is voor grote besluiten. Zo dreigt de consensus over de grote pensioenhervorming verloren te gaan, en zijn we aarzelend inzake klimaat- en energiebeleid.

De Itinera-fellows overlopen met U deze thema’s, en ze pleiten eensgezind voor daadkracht en visie met het oog op rechtszekerheid, op meer ondernemersinitiatief en de voorbereiding van dit land voor onze kinderen en kleinkinderen.

Prof. dr. Leo Neels
Algemeen directeur ITINERA
NY Letter NL_2017
(605.85 KB) Downloaden