Naar overzicht

Hervormingen en de prijs van de graduele aanpak

De uitdagingen voor de Belgische sociaaleconomische structuur zijn gekend: de gecombineerde gevolgen van de vergrijzing, globalisering en internationale arbeidsmigratie kunnen alleen worden opgevangen mits consistente hervormingen die ons economisch draagvlak versterken. Het Belgische pragmatisme verkiest reeds lang een zachte, graduele aanpak waardoor fundamentele hervormingen op de lange baan worden geschoven. Deze aanpak heeft de structurele pijnpunten van de Belgische economie echter niet kunnen wegwerken: de zeer hoge werkloosheid, de lage activiteitsgraad, de hoge overheidsschuld en de beperkte economische groei blijven problematisch. België benut in vergelijking met een land als Denemarken slechts 80% van het beschikbare menselijke kapitaal. Vanuit sociaal en economisch oogpunt is dit een enorme verspilling.