Naar overzicht

Falen: een les op weg naar succes!

Falen

Het woord faillissement is erg geladen, en roept negatieve gevoelens op. Werkgelegenheid gaat verloren, en leveranciers kunnen hun vorderingen niet meer innen. Nochtans heeft men dit fenomeen altijd gekend, en draagt het naast de andere stopzettingen bij tot het fenomeen van creatieve destructie dat de basis is voor innovatie en verdere groei.

Het faillissement is ook een leerschool voor de ondernemer, maar dan moet hij wel een tweede kans krijgen. De bestaande cultuur in Europa staat daar echter niet voor open. Nochtans is dit noodzakelijk om het ondernemerschap aan te moedigen. België doet het op dit vlak niet goed, en schommelt qua ondernemingsinitiatieven achteraan in het Europese peloton. De Belg vreest immers het faillissement en de mislukking.

Dit boek brengt een diepgaande analyse over al deze aspecten binnen de Belgische context, alhoewel het internationale luik ook ruimschoots aan bod komt.