Naar overzicht

Van defensieve verankering naar offensieve economische ontwikkelingsstrategie

Ivan Van de Cloot en Marc De Vos gingen langs bij een twintigtal gesprekspartners met relevante terreinkennis rond verankering en economische autonomie. We brengen hun inzichten geanonimiseerd samen in deze nota.

De coronacrisis, de transitie naar een duurzamer energielandschap en de recent toegenomen geopolitieke spanningen leidden opnieuw tot de vraag: in hoeverre moeten landen of regio’s hun strategische belangen ‘afschermen’? Hoe verzoenen we onze open economie met nationale veiligheid en met economische zelfvoorziening?

Een strategie van offensieve verankering omvat heel wat meer dan het subsidiëren van een handvol nationale ‘kampioenen’. Ze focust op integrale waardeketens met aandacht voor zowel diensten (zoals ICT) als industrie, voor immateriële activa en menselijk kapitaal. Proactief beleid vertrekt van de ecosystemen waar we sterk staan, verbetert het ondernemerschapsklimaat in het algemeen, en maakt gebruik van een breed arsenaal aan instrumenten.

Van defensieve verankering naar offensieve economische ontwikkelingsstrategie.pdf
(842.64 KB) Downloaden