integratie

Opiniestuk
moslimas

Een symbool is ook iets waard

Grote migrantengemeenschappen zijn goede inwoners van het land geworden. Hun hier geboren kinderen en kleinkinderen voelen zich Belg en zijn het ook, soms net zoals ze ook het gevoel hebben deel uit te maken van de cultuur van het herkomstland van hun ouders of grootouders.