Naar overzicht

Privé-uitgaven voor gezondheidszorg: de rol van privé-ziekteverzekeringen

De sociale zekerheid staat onder druk. De financiering uit sociale bijdragen volstaat al lang niet meer. Ook de financiering van de ziekteverzekering rust steeds meer op transfers uit de gewone belastinginkomsten.

Dit inspireert de vraag of private verzekeringen kunnen bijdragen tot de financiering van de ziekteverzekering zonder te raken aan de kwaliteit van de basiszorg.

Dr. Piet Calcoen, medisch directeur bij DKV en visiting fellow Itinera, betoogt dat private verzekeringen een belangrijke rol kunnen spelen in de financiering van de ziekteverzekering, terwijl iedere burger recht blijft hebben op toegang tot alle essentiële -kwaliteitsvolle- zorgen.

Privé-uitgaven voor gezondheidszorg
(276.46 KB) Downloaden
Privé-uitgaven voor gezondheidszorg
(276.46 KB) Downloaden
Privé-uitgaven voor gezondheidszorg
(276.46 KB) Downloaden