Naar overzicht

Gemeenschapsgerichte lokale politiezorg: Geen autonomie zonder accountability

Zonder transparantie naar burger toe en/of benchmarking van de prestaties van politiezones is er meer ruimte dan wenselijk voor misbruik van vertrouwen en inefficiëntie. Ondanks het voordeel van de twijfel te geven door te controleren voor heterogeniteit in de omgeving en beleidsgewichten, presteren enkele politiezones heel ondermaats inzake dienstverlening. Om deze zones op regelmatige basis te identificeren en aan te pakken is er nood aan transparantie en volwaardige democratische accountabiliteit.De cijfers tonen dat 25 percent van de onderzochte lokale politiezones haar burgertevredenheid kan verhogen met meer dan 10 percent en de slechts presterende lokale politiezone in de onderzochte set (ook wel de ‘worst performer’ genoemd) de burgertevredenheid met ongeveer 20 percent kan verbeteren.Ondanks protest vanuit lokale politiezones wordt er sinds 2009 geen globale bevraging van de burgertevredenheid meer georganiseerd. Deze trend naar minder informatie en transparantie gaat duidelijk in tegen de tijdsgeest. Deze studie en het buitenland tonen immers aan dat het bekomen van hogere transparantie naar de burger i.v.m. de politiewerking en prestaties via benchmarking wel degelijk mogelijk en wenselijk is. Het is cruciaal dat het comité P haar taak als controlemechanisme uitbreidt van een weinig transparante behandeling van klachten en case studies naar een transparante benchmarking van lokale politiezones inzake dienstverlening. Zo kan niet enkel het comité P, maar ook de burger oordelen over het welslagen van zonaal politioneel beleid.


20130321_gemeenschapsgerichte_lokale_politiezorg_nl.pdf
(271.9 KB) Downloaden