Naar overzicht

Een doordachte belastinghervorming

Minister Vincent Van Peteghem lanceerde al een resem maatregelen en de indruk leeft dat er nog heel wat op stapel staat. Een hervorming kan evenwel maar slagen als het geheel meer is dan de som van de vele delen. 

In een nieuwe studie leveren Ivan Van de Cloot en Victor Dauginet concrete voorstellen om een consistent en coherent geheel te komen over de totaliteit van het belastingstelsel.

De ambitie van iedere belastinghervorming moet zijn om terug meer welvaart en welzijn te creëren, zeker na de schade die het coronavirus toebracht aan het sociale en economische weefsel. De economische taart groter helpen maken, maakt de maatschappelijke kost van de bestrijding van het virus draagbaar. Een belangrijke hefboom daartoe is de belastinghervorming. 

Rapport-belastinghervorming.pdf
(549.11 KB) Downloaden