Naar overzicht

Europese bankenunie in embryonale vorm

Het doorsnijden van de band tussen het soevereine schuldenprobleem en het bankenprobleem moet prioriteit zijn. Naast een Europees resolutiemechanisme, is er ook nood aan een Europees bankentoezicht en een Europees depositoverzekeringsstelsel. 1) Essentieel is het opstellen van regels die toezichthouders verplicht op te treden als bepaalde cruciale alarmniveaus overschreden worden. In de huidige voorstellen wordt er veel te veel vrijheid gegeven aan nationale toezichthouders die massief gefaald hebben in de huidige crisis. 2) Ook wat het belangrijke luik van adequate resolutiemechanismen zien we dat nationale lidstaten graag geprivilegieerde relaties blijven onderhouden met “hun” banken. Het huidig voorstel van een Europees netwerk van nationale bankenfondsen moet vervangen worden door een echt Europees resolutiefonds. 3) In plaats van een depositoverzekeringsfonds van slechts 0.5% van de uitstaande deposito’s. moet minimaal teruggegrepen worden naar een fonds ter waarde van 1,5% van de deposito’s. 4) Er moeten garanties ingebouwd worden dat de ECB door haar toezichtstaak niet onder politieke invloed komt te staan.


20121011_analyse_bankunie_ivdc.pdf
(123.88 KB) Downloaden