Naar overzicht

De leerrekening onder de loep

In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit.  De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit. En onze werkzaamheidsgraad moet drastisch stijgen om de verzorgingsstaat te kunnen blijven financieren.

Deze drastische wendingen vergen levenslang leren; we praten er al lang over maar doen er te weinig aan. De leerrekening is een vorm van vraag-financiering, en kan een sterk instrument worden van een nieuwe leercultuur.  Vandaar deze discussion paper, in aanloop naar een bredere analyse over de ontwikkeling, het onderhoud en de inzet van talent in al zijn nieuwe vormen.

De leerrekening is een persoonlijke rugzak aan leerrechten voor opleiding, vorming & persoonlijke ontwikkeling, en is deel van een bredere loopbaanrekening. Elke burger opent automatisch een leerrekening bij zijn toetreding tot de arbeidsmarkt, en behoudt deze, ook bij wijziging van werkgever, sector of statuut. Variaties laten toe om aan specifieke noden tegemoet te komen.

De leerrekening staat buiten de klassieke relatie werknemer-werkgever of werkzoekende-arbeidsbemiddelaar, maar vereenvoudigt en groepeert. Zij komt tot stand in een driehoeksverhouding tussen burger, overheid en werkgever. De leerrekening biedt financiële ondersteuning met begeleiding, en geeft zo de teugels in handen van de burger. Zo draagt de leerrekening bij tot de opbouw van een leercultuur.

De leerrekening moet eindelijk orde brengen in de wirwar van financieringsstromen en ondersteuningsvormen. Met die ambitie wordt ze hét momentum om dit alles eindelijk beter te ordenen. Dan wordt een effectief begin gemaakt met een nieuwe leercultuur, en een vooruitgangsparcours voor iedereen naar en op de arbeidsmarkt.
De Leerrekening onder de loep - Discussion paper
(421 KB) Downloaden