Naar overzicht

De Gezondheidseconomie: uitdagingen, opportuniteiten en pistes voor hervorming

Demografische, wetenschappelijke en technologische evoluties leggen steeds meer financiële druk op ons gezondheidszorgsysteem. Zowel de publieke als de private gezondheidszorguitgaven stijgen aanzienlijk. Zonder grondige, structurele hervormingen nemen we het risico ons systeem, vroeger nochtans bekend voor zijn kwaliteit en zijn toegankelijkheid, geleidelijk aan te zien afbrokkelen. De bedoeling van dit artikel is het hervormingsdebat van de Belgische gezondheidszorg te voeden. De nadruk ligt vooral op nieuwe rollen voor alle actoren van het systeem, nieuwe financiële en niet-financiële prikkels voor de zorgverleners en zorgorganisaties om deze nieuwe functies ook daadwerkelijk op te nemen (en uit te breiden) en een brede (horizontale?) reorganisatie van het systeem dat de patiënt en de pathologie weer naar het centrum brengt (ook wel gekend als het zorgcontinuüm). In hun conclusie pleiten Marc De Vos en Brieuc Van Damme voor een betere gezondheidszorgfinanciering.