Naar overzicht

Is de Europese Commissie te kritisch voor onze begroting?

België heeft in het verleden niet een grote budgettaire discipline vertoond. In de vette jaren ontbrak het aan vooruitzicht en kansen op budgettaire overschotten werden verspild. Sinds 2009 behoort ons land tot de landen met een excessief tekort die ons onder nauw toezicht plaatst van de Europese Commissie. Het onzinnig debat rond het zogenaamde kapotbesparen werd ondertussen zonder nuance gevoerd. Ongewijzigd beleid is alvast geen optie. Eerder dan op zoek te gaan naar de heilige graal van het kritische niveau van overheidsschuld moet de zaak vooral vanuit een risicoanalyse benaderd worden.Door een verankering in de grondwet van een begrotingsregel worden beleidsvoerders verplicht enerzijds jaarlijks de nodige besparingsmaatregelen te treffen, en anderzijds een langetermijnbeleid voor de overheidsfinanciën uit te stippelen.


20130923_rapportivannlversiezondertekstambtenareneuropanl.pdf
(2.38 MB) Downloaden