Naar overzicht

Competitiviteitsaanbevelingen voor België

België is een competitief land maar beschikt niet over de slagkracht om de competitiviteit morgen te verbeteren. Itinera brengt in het rapport “Competitiviteit 2014-2019” enkele pijnpunten in kaart waarvoor amper of geen vooruitgang wordt geboekt. Om competitief te blijven, moet de evolutie van de loonkost nauw aansluiten bij de evolutie van de productiviteit. En deze wetmatigheid wordt in ons land niet meer gerespecteerd. Slechts 30% van de loonevolutie is gevolg van productiviteit.



Itinera roept de volgende regering op om de loskoppeling lonen en productiviteit tegen te gaan. De high-tech is een groeisector in Belgische economie maar het groeipotentieel dreigt onderbenut te worden door schaars aanbod van werknemers. Een meer actief pro-STEM onderwijsbeleid in functie van de enorme diversiteit die technologie uitlokt, lijkt dan ook wenselijk om onze competitiviteit te versterken en tewerkstellingsopportuniteiten te benutten.


rapport_competitiviteit.pdf
(471.7 KB) Downloaden