Naar overzicht

Verontwaardiging en politieke economie

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om zich af te vragen in welke mate die energie van verontwaardiging kan gekanaliseerd worden naar maatschappelijke verbeteringen. Prominent onder de controlemechanismen verschijnt wel de absolute noodzaak van meer transparantie.Prominent onder de controlemechanismen verschijnt wel de absolute noodzaak van meer transparantie. Vandaar dat evengoed als de mistoestanden zelf in de financiële dossiers van de voorbije jaren, de paternalistische houding waarbij het allemaal niet aan de grote klok hoeft te hangen, bestreden moet worden.


02082013_verontwaardiging_ivdc_nl.pdf
(134.69 KB) Downloaden