Naar overzicht

Ondernemen als bron van welvaart

Een deel van de ondernemers zijn het geworden uit bittere noodzaak terwijl anderen er actief voor kozen om in te spelen op een zakelijke opportuniteit. Voor de eerste groep zijn eerder pushfactoren zoals geringe jobkansen wegens hoge werkloosheid een aanleiding geweest. Dat kan wellicht ook verklaren waarom in Vlaanderen het aandeel zelfstandigen in de bevolking wel hoger ligt dan in Wallonië, maar een lager aandeel in het totaal aantal werkzame personen kent. De werkgelegenheidsgraad is nu eenmaal lager in het zuiden van het land.