Naar overzicht

Belastinghervorming voor meer groei

Sinds een aantal jaren hebben onderzoekers een consistente rangschikking kunnen opstellen van groeibevorderende belastingen tot economische schadelijke belastingen. Dit loopt van vennootschapsbelasting als meest schadelijke belasting, over de personenbelasting, consumptiebelasting en belastingen op onroerende eigendom als minst belemmerende belastingen.

In andere landen ligt de prioriteit op het terugbrengen van de vennootschapsbelasting als meest nefaste belasting. Voor België moet, gezien de Belgische uitgangspositie, de klemtoon liggen op het verschuiven van de belasting op arbeid naar een mix van minder nefaste heffingen.

We pleiten voor slimme aanpassingen van de fiscale behandeling van vermogenscomponenten. Gezien de moeilijkheid op het vlak van risicokapitaal lijkt het ons belangrijk dat in de huidige context het spaarboekje niet bevoordeeld wordt tegenover andere beleggingen die een directe rol kunnen spelen in het financieren van onze bedrijven. Het belasten van meerwaarde die binnen het jaar wordt gerealiseerd, kan onderdeel vormen van een coherente visie op een duurzamere kapitaalvorming.

Inzake het belasten van onroerend vermogen bepleiten we aanpassing van de kadastrale inkomens aan de realiteit. Gezien de problematiek van de betaalbaarheid van de woningen, moet vooral gezorgd worden voor het aanmoedigen van nieuw aanbod. Het Itinera Institute stelt voor om de woonbonus voor bestaande woningen geleidelijk aan af te bouwen. De middelen kunnen minstens gedeeltelijk heraangewend worden voor een BTW-verlaging op de bouwkost, en dit zowel voor eigenaars- bewoners als voor investeerders-verhuurders.

Een recurrente belasting op onroerend goed wordt als het minst schadelijk voor economische groei bevonden. De vaststelling is al talloze malen gemaakt dat de wijze waarop overheden vandaag het bezit van een eigen huis stimuleren zelfs negatieve effecten oplevert. De regionalisering van het beleid rond de woningaftrek zodat dit door de regionale overheden samen met registratierechten herbekeken kan worden, moet dan ook als een belangrijke opportuniteit beschouwd worden.

De niet-recurrente belasting op vastgoed (bv. registratierechten) moeten immers ernstig onderzocht worden in de mate dat ze de mobiliteit van arbeid belemmeren. Warwick-professor A. Oswald publiceert al jaren resultaten dat de immobiliteit op de residentiële woningmarkt een belangrijke rol speelt in het verklaren van de werkloosheid. In elk geval komt als aanbeveling naar boven dat recurrente eigendomsbelastingen ver te verkiezen zijn boven niet-recurrente belastingen op eigendom.

Tax shift, Waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft” ligt nu in de winkel en verschijnt bij Lannoo: http://www.lannoo.be/taxshift