Naar overzicht

En nog een goede gezondheid

Cover En nog een goede gezondheid

Als er één uitspraak is, waarmee we allemaal vertrouwd zijn, dan wel deze: een gelukkig nieuwjaar en nog een goede gezondheid, want dat is het belangrijkste dat er is. Maar hoe begrijpen we gezondheid en welke plaats krijgt het in de samenleving? Gezondheid is als thema alomtegenwoordig en alleen al daarom is het nodig ermee bezig te zijn, ook vanuit filosofisch perspectief. Hoe meer we weten over onze gezondheid, hoe meer vragen en dilemma’s er op ons afkomen. En hoe groter onze keuzevrijheid, hoe meer verantwoordelijkheid we dragen voor onze gezondheid.

In dit essay overloopt Ignaas Devisch de meest prangende vragen over wat gezondheid vandaag met ons doet, en wat wij met onze gezondheid doen.