Naar overzicht

Itinera lanceert post-corona relanceplan: “Herstart de motor”

Denktank doet oproep aan bevolking: “kom uit uw schulp”De onafhankelijke denktank Itinera publiceert dinsdag een relanceplan voor België om ons land uit de coronacrisis te gidsen, met onder meer aanbevelingen omtrent economisch- en klimaatbeleid. Itinera lanceert ook een oproep aan politici, ondernemers en burgers om hun schouders onder de heropstart van onze samenleving te zetten. “Onze overheid moet zich herpakken en we moeten als land dringend de motor van onze economie heropstarten”, zegt hoofdeconoom Ivan Van de Cloot.Volgens Itinera heeft België nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. De experten van de denktank bundelen daarom hun analyses in een concrete aanbeveling voor de Belgische samenleving. Itinera organiseert dinsdag een webinar over hun aanbevelingen en maakte deze ook over aan de Belgische politiek.De denktank pleit in zijn plan onder meer voor:
  • Een verschuiving van belastingen op arbeid naar andere inkomstenbronnen;
  • Een evaluatie van de Belgische staatsschuld en schuldafbouw die rekening houdt met de nieuwe (economische) realiteit;
  • Het stimuleren van jobcreatie dankzij kmo’s als motor van werkgelegenheid;
  • Een kritische denkoefening over de plaats van strategische industrieën en globalisering in ons land, met een verantwoordelijke bijstelling naar een zogenaamde 90% globalisering;
  • Promotie van een gezonde levensstijl en preventiebeleid die ons land beter voorbereid maken tegen een nieuwe gezondheidscrisis en tegelijk de kosten ervan beter beheren;
  • Een grondige vernieuwing van ons onderwijssysteem dat de digitale lessen van de coronacrisis mee in rekening neemt;
  • Een geïntegreerd armoedebeleid dat de burger ondersteunt bij zijn zoektocht naar een job waar mogelijk en faire en meer gerichte ondersteuning biedt waar nodig, zodat tijdens crisissituaties de armoedekloof niet vergroot.
Tegen coronataksen en uitdeelpolitiekItinera roept de Belgische politiek ook op om zich niet te laten verleiden tot kortzichtige oplossingen. De denktank verzet zich met name tegen gelegenheidsbelastingen of ‘coronataksen’, en pleit in de plaats voor een grondige fiscale hervorming. Ook een verlenging van de tijdelijke werkloosheid zonder aanscherping van de voorwaarden doet volgens Itinera meer kwaad dan goed. Volgens de denktank moet er vooral ingezet worden op heroriëntering en bijscholing.Rode draad bij de aanbevelingen is een pleidooi tegen uitdeelpolitiek. Die levert ons land weinig op, maar de burger betaalt op het einde van de rit wel de rekening. Dat we ondertussen opnieuw geconfronteerd worden met tekorten van beschermingsmateriaal in de zorgsector maakt de noodzaak aan slimme investeringen en beleid des te nijpender.“Kom uit uw schulp”Gekoppeld aan de aanbevelingen lanceert Itinera een oproep aan de bevolking om de blik op de toekomst te leggen. Politici, ondernemers en burgers moeten eenzelfde daadkracht en assertiviteit voor de dag leggen om onze economie een nieuwe wind te geven, willen we niet onderaan het Europees peloton belanden. De snelheid waarmee we nu reageren en een slagkrachtig noodplan opstellen en uitvoeren is van essentieel belang, meent de denktank.“We zijn als land wekenlang collectief in ons kot gebleven”, zegt Jean Hindriks, senior fellow bij Itinera. “We hebben onze economie, onderwijs, en eigenlijk onze hele samenleving, noodgedwongen stilgelegd. Dit was nodig. Maar nu is de tijd gekomen om uit onze schulp te komen, de blik op de toekomst te leggen en in actie te schieten. En dan hebben we het niet enkel over de politiek. Het is aan elke burger om zijn steentje bij te dragen aan de relance van ons land.”Nood aan federale regeringVolgens Itinera moet ook de staatsstructuur van ons land kritisch tegen het licht gehouden worden. Dit om beter in te kunnen spelen op toekomstige crisissituaties. De denktank pleit concreet voor een drastische reductie van het aantal beleidslagen en politieke functionarissen in ons land. Prioriteit nummer één is volgens Itinera evenwel de vorming van een federale regering die een concreet relanceplan op tafel kan leggen.“We zien dat de politiek vandaag goochelt met allerhande coronataksen en ad hoc oplossingen, maar hiermee plakken we enkel een pleister op een open wonde”, besluit Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera. “Onze overheid moet zich herpakken en we moeten als land dringend de motor van onze economie heropstarten. Enkel met een pragmatisch en concreet relanceplan kunnen we ons land en zijn burgers perspectief bieden op een duurzame, sociale, inclusieve en economisch welvarende samenleving die robuuster is voor schokken.”Het volledige relanceplan van Itinera vindt u als bijlage bij dit persbericht
Plan Bullets Itinera
(150.16 KB) Downloaden
Plan Bullets Itinera
(150.16 KB) Downloaden