Naar overzicht

Itinera NY Letter - Simon Ghiotto's recepten voor een bredere arbeidsmarkt

Het blijft een oud zeer op de Belgische arbeidsmarkt, te veel landgenoten zijn niet aan het werk, hoewel we (pre-corona) een lage werkloosheidsgraad kenden en een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Minder dan de helft van de kortgeschoolden is aan het werk, sommige doelgroepen zelfs minder dan een op vijf. Hoe krijgen we kortgeschoolden aan het werk, hoe zorgen we er voor dat ook zij (kunnen) participeren op onze arbeidsmarkt? Simon Ghiotto werpt zijn licht op enkele mogelijke uitwegen van dit economisch onhoudbaar en moreel onaanvaardbaar gegeven.