Strengere begrotingsregels EU zijn wake-up call voor Belgische politici

 

België zal 4 à 5 miljard per jaar moeten besparen, zo heeft de EU beslist. Onze schuldgraad bedraagt meer dan 90 procent van het bbp (105 procent) en daarom moeten we 1 procentpunt per jaar afbouwen. "Dit hebben we niet meer gezien sinds de jaren negentig toen België onder Jean-Luc Dehaene ook fors moest besparen. Alleen staan we er nu nog slechter voor door de vergrijzingspiek, de noodzakelijke investeringen in energie en de vraag om meer te investeren in defensie", zegt Marc De Vos op Kanaal Z.

Marc De Vos Kanaal Z

Sterkere productiviteitsgroei is wat er echt toe doet

Bij de verkiezingscampagne hoort de gebruikelijke waslijst beloftes: minder lang werken, arbeidsduurvermindering, hogere lonen, hogere uitke­ringen, lagere belastingen, extra investeringen in de duurzame transitie, gezonde(re) overheidsfinanciën... Die komen uit verschillende politieke hoeken. Eén rode draad komt opmerkelijk genoeg nauwelijks aan bod: de noodzaak van hogere productiviteitsgroei. Een hogere productiviteitsgroei is met ruime voorsprong de belangrijkste determinant van onze toekomstige welvaart. De hele verkiezingscampagne zou dan ook, op zijn minst economisch-financieel, daarover moeten gaan.

64 economen en beleidsexperts, waaronder ook van Itinera, ondertekenden een open brief die de volgende regering oproept werk te maken van productiviteitsgroei. Want ook onze kinderen en kleinkinderen hebben het recht om het beter te hebben dan hun ouders en grootouders.

Lees hier de open brief.

Highlights

Boek
Cover_een zorg minder_front

Een zorg minder

Het goede leven blijft een uitdaging. We zijn rijker dan ooit en onze overheden investeren enorme bedragen in gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming. Toch kampt een aanzienlijk deel van de bevolking – inclusief jongeren – met mentale problemen.