Vroegtijdig schoolverlaten: de feiten

 

Volgens de peilingen gaat alles goed... Maar het probleem van schooluitval is groter en ongelijker dan het lijkt. Leerlingen die uitvallen zijn immers minder geneigd om aan dergelijke peiling deel te nemen. Bovendien is de steekproefgrootte kleiner en hebben de resultaten een grote foutmarge. Op basis van de administratieve gegevens van het Vlaamse onderwijs is het resultaat helemaal niet zo goed.

Schooluitval

“Wat houdt dit land tegen?

Aan goede ideeën om ons land beter te doen werken is er geen gebrek. België bruist van de mensen met het talent en het engagement om meer welvaart en welzijn mogelijk te maken voor haar burgers. Maar waarom geraken al die goede ideeën dan maar niet gerealiseerd?

Tussen oktober 2022 en september 2023 organiseerde Itinera meer dan twintig sessies van de 'Brain Trust'. We mochten zo'n tweehonderd actoren ontvangen - ondernemers, onderzoekers, onderwijzers, experten en ervaringsdeskundigen uit de economische wereld en de burgersamenleving - die op zoek gingen naar de obstakels én de om-wegen daarrond.

De gesprekken maakten pijnlijk duidelijk wat velen onder ons al langer zien: tweehonderd jaar 'pacificatiedemocratie' heeft alle mogelijke maatschappelijke breuklijnen dichtgeplamuurd door de macht - en het geld - uit te smeren over een onontwarbaar kluwen van overlegorganen, cenakels, gevestigde belangengroepen en andere staten binnen de staat die alle bewegingsvrijheid in dit land doen verstarren. Liever vasthouden aan de status quo en hopen dat het finale vastlopen van het systeem nog even op zich laat wachten.

De Brain Trust identificeerde meer dan honderd concrete hefbomen, goede praktijken, om die silo's te doorbreken en de dynamiek en de verbindingen in 'systeem-België' te herstellen. We danken iedereen die aan de sessies en de vele opvolggesprekken deelnam. Tijdens de komende maanden zullen we nog heel wat van die gesprekken voeren met alle experten en ervaringsdeskundigen die ons kunnen helpen om de impact van een mogelijke systeemverandering zo goed mogelijk te kwantificeren. 

We willen beleidsmakers inspireren, hen stimuleren om beter te doen dan vandaag en de aanzet geven om de steriele polarisering en onproductieve concurrentie tussen de silo's die ons land verlammen te overstijgen.  De Brain Trust is ervan overtuigd dat de juiste ingrepen België misschien wel 50 miljard euro aan efficiëntiewinsten kunnen opleveren.

Afspraak hier vanaf 9 maart! 

Highlights