"De EU wordt een grootmacht in de zin van pure, harde macht"

 

Er is een historische omwenteling aan de gang in Europa. De Europese Unie is zelfs ‘in revolutie’. Aan het woord is Marc De Vos, fellow bij Itinera en auteur van 'Grootmacht Europa'. In een gesprek met Jan De Meulemeester praat hij over de grote verandering die de EU zal ondergaan. “We worden een grootmacht in de zin van de pure harde macht, en vroeger waren we dat niet. We zijn een grootmacht omdat we alles inzake geopolitiek, grenzen, veiligheid, op een spontane wijze uitbesteden aan de Europese Unie."

Marc De Vos in Trends Talk

“Wat houdt dit land tegen?

Aan goede ideeën om ons land beter te doen werken is er geen gebrek. België bruist van de mensen met het talent en het engagement om meer welvaart en welzijn mogelijk te maken voor haar burgers. Maar waarom geraken al die goede ideeën dan maar niet gerealiseerd?

Tussen oktober 2022 en september 2023 organiseerde Itinera meer dan twintig sessies van de 'Brain Trust'. We mochten zo'n tweehonderd actoren ontvangen - ondernemers, onderzoekers, onderwijzers, experten en ervaringsdeskundigen uit de economische wereld en de burgersamenleving - die op zoek gingen naar de obstakels én de om-wegen daarrond.

De gesprekken maakten pijnlijk duidelijk wat velen onder ons al langer zien: tweehonderd jaar 'pacificatiedemocratie' heeft alle mogelijke maatschappelijke breuklijnen dichtgeplamuurd door de macht - en het geld - uit te smeren over een onontwarbaar kluwen van overlegorganen, cenakels, gevestigde belangengroepen en andere staten binnen de staat die alle bewegingsvrijheid in dit land doen verstarren. Liever vasthouden aan de status quo en hopen dat het finale vastlopen van het systeem nog even op zich laat wachten.

De Brain Trust identificeerde meer dan honderd concrete hefbomen, goede praktijken, om die silo's te doorbreken en de dynamiek en de verbindingen in 'systeem-België' te herstellen. We danken iedereen die aan de sessies en de vele opvolggesprekken deelnam. Tijdens de komende maanden zullen we nog heel wat van die gesprekken voeren met alle experten en ervaringsdeskundigen die ons kunnen helpen om de impact van een mogelijke systeemverandering zo goed mogelijk te kwantificeren. 

We willen beleidsmakers inspireren, hen stimuleren om beter te doen dan vandaag en de aanzet geven om de steriele polarisering en onproductieve concurrentie tussen de silo's die ons land verlammen te overstijgen.  De Brain Trust is ervan overtuigd dat de juiste ingrepen België misschien wel 50 miljard euro aan efficiëntiewinsten kunnen opleveren.

Itinera zal over de resultaten van de Brain Trust communiceren op haar eigen Itinera Brain Trust webstek en andere platformen, en vanzelfsprekend ook tijdens het maatschappelijke debat in de aanloop naar de verkiezingen van 2024.

Highlights