Itinera mobiliseert met nieuw leiderschap voor cruciale hervormingsjaren

 

Itinera, de beleidsdenktank die bijdraagt tot beter bestuur met het oog op het creëren en borgen van de welvaart en welzijn voor de volgende generaties, zet zich klaar voor een nieuwe fase met grote politieke en economische uitdagingen op de horizon. Ank De Wilde neemt als uitvoerend voorzitter het leiderschap over van Prof. Dr. Ignaas Devisch en dat in een duorol met Prof. Dr. Marc De Vos. 

Marc en Ank

“Wat houdt dit land tegen?

Aan goede ideeën om ons land beter te doen werken is er geen gebrek. België bruist van de mensen met het talent en het engagement om meer welvaart en welzijn mogelijk te maken voor haar burgers. Maar waarom geraken al die goede ideeën dan maar niet gerealiseerd?

Tussen oktober 2022 en september 2023 organiseerde Itinera meer dan twintig sessies van de 'Brain Trust'. We mochten zo'n tweehonderd actoren ontvangen - ondernemers, onderzoekers, onderwijzers, experten en ervaringsdeskundigen uit de economische wereld en de burgersamenleving - die op zoek gingen naar de obstakels én de om-wegen daarrond.

De gesprekken maakten pijnlijk duidelijk wat velen onder ons al langer zien: tweehonderd jaar 'pacificatiedemocratie' heeft alle mogelijke maatschappelijke breuklijnen dichtgeplamuurd door de macht - en het geld - uit te smeren over een onontwarbaar kluwen van overlegorganen, cenakels, gevestigde belangengroepen en andere staten binnen de staat die alle bewegingsvrijheid in dit land doen verstarren. Liever vasthouden aan de status quo en hopen dat het finale vastlopen van het systeem nog even op zich laat wachten.

De Brain Trust identificeerde meer dan honderd concrete hefbomen, goede praktijken, om die silo's te doorbreken en de dynamiek en de verbindingen in 'systeem-België' te herstellen. We danken iedereen die aan de sessies en de vele opvolggesprekken deelnam. De voorbije maanden mochten we nog heel wat van die gesprekken voeren met experten en ervaringsdeskundigen om de onderwerpen die in de sessies aan bod kwamen uit te diepen. 

Itinera wil beleidsmakers inspireren, hen stimuleren om beter te doen dan vandaag en de aanzet geven om de steriele polarisering en onproductieve concurrentie tussen de silo's die ons land verlammen te overstijgen.

In de aanloop naar de verkiezingen zullen we wat we leerden delen - en hoe Itinera daarmee aan de slag gaat om die hefbomen in beleid om te helpen zetten.

Highlights