Thema

Democratie & Goed Bestuur

In een wereld waarin de democratie steeds meer bedreigd wordt, kijkt Itinera er nauwlettend op toe dat individuele rechten en vrijheden standhouden. Een betrouwbaar rechtssysteem is de basis, vertrouwen in de politiek moet de ambitie zijn van de overheid. Door te focussen op haar kerntaken, zorgvuldig om te springen met belastinggeld en rekenschap af te leggen.

Itinera goed bestuur
Opiniestuk
Dorp in Vlaanderen

Gemeentefusies en goed bestuur

We moeten eens ernstig praten over het al dan niet goed doordachte kader rond gemeentefusies in Vlaanderen. Iedereen die de agenda van goed bestuur een warm hart toedraagt, heeft ondertussen goed de dorpspolitiek van het landelijke Boortmeerbeek opgevolgd.
Opiniestuk
China

China verkiest Rusland

Toen ik enkele weken geleden op deze pagina’s China wegzette als een objectieve bondgenoot van Rusland na de invasie van Oekraïne, grepen enkele bezorgde lezers naar hun email. Doet China geen poging tot neutraliteit om een wereldbrand te vermijden?