Naar overzicht

Vroegtijdig schoolverlaten - Itinera event 14/04/2016

In de hedendaagse samenleving is een diploma secundair onderwijs (aso, tso, kso, bso) een belangrijke voorwaarde om de arbeidsmarkt succesvol te betreden en erin te blijven. Leerlingen onder 24 jaar die geen secundair onderwijs hebben voltooid en die niet langer aan onderwijs of training deelnemen, worden “vroegtijdige schoolverlaters” genoemd. Zij lopen het risico om zowel economisch als sociaal uitgesloten te worden uit de maatschappij.

Van de bijna 10% jongeren in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar die in België niet over een hoger secundair diploma beschikken en niet in onderwijs of vorming zitten, heeft in 2014 slechts 40% werk en was 60% werkloos. Van deze laatste groep zoekt ook slechts 66% actief naar werk.

We stellen ons de vraag wat we concreet kunnen doen om vroegtijdig schoolverlaten (vsv) te verminderen? Wat zijn de hefbomen voor veranderen, en hoe moet het proces van hervorming vorm krijgen? Welke lessen kunnen we vinden in andere landen en programma’s? Hoe kunnen we het multi-dimensionele probleem aanpakken?

Gisteren vond in het Itinera House in de Hertogsstraat 31 te 1000 Brussel een tweetalig Event plaats omtrent dit thema.

Na een introductie door Leo Neels (Directeur Itinera), volgde de voorstelling van het Itinera Rapport over vroegtijdig schoolverlaten door Kristof De Witte (KU Leuven) en Jean Hindriks (Itinera, UCL). Marie Kruyfhooft van het Departement Onderwijs en Vorming leverde een bijdrage vanuit de Vlaamse onderwijsadministratie. Patricia De Smet, Beleidsmedewerker, DG EAC zette de visie van de Europese Commissie over vroegtijdig schoolverlaten in België uiteen. Daarna volgde een bijdrage vanuit de Franstalige onderwijsadministratie door Laurence Weerts, adjunct-kabinetschef en coördinatrice “Pacte d’ Excellence”. Het event eindigde met een debat met het publiek over de initiatieven in het Franstalig en Nederlandstalig landsgedeelte om het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Het rapport kan u downloaden van onze website in het Nederlands zowel als in het Frans.

 

 
analyse_vroegtijdig_schoolverlaten.pdf
(842.94 KB) Downloaden