Naar overzicht

Quo Vadis Hoger Onderwijs Vlaanderen?

Zijn er grenzen aan de groei en wat met de kwaliteit van het hoger onderwijs?In een recente beleidsnota heeft Rudi Verheyen de toenemende kritiek verzameld en geëvalueerd en is hij  tot de bevinding gekomen dat een aantal ontwikkelingen, (structuur) hervormingen en beleidsbeslissingen zeer waarschijnlijk de kwaliteit van het Hoger Onderwijs negatief beïnvloeden. Deze bijdrage geeft een samenvatting van de bekomen resultaten en van aanbevelingen aan de Vlaamse regering.

 


quo_vadis_hoger_onderwijs_-_rudolf_verheyen.pdf
(214.31 KB) Downloaden