Naar overzicht

Kunnen tweeverdieners nog een modale nieuwbouwwoning betalen?

Bij een relatief lage rentevoet is een nieuwbouwwoning van € 220 000 nog betaalbaar voor 20,6% van alle huishoudens in ons land, op voorwaarde dat de nieuwbouwers beschikken over een eigen inbreng van € 50 000. In de typische ‘nieuwbouwgroep’ van de tweeverdieners met twee kinderen beschikt 68% over een voldoende budget voor de referentiewoning ( € 220 000). Zonder de eigen inbreng van € 50 000 kan echter slechts 18% van de tweeverdieners met twee kinderen een nieuwbouwwoning financieren. De daling van de nieuwbouwactiviteit kan het gevolg zijn van de stijgende kosten van nieuwbouwprojecten waardoor heel wat geïnteresseerden moeten afhaken.