Naar overzicht

Woonspraak met Johan Albrecht: Klimaat, energie en de wooncrisis

De private huurmarkt is een pijnpunt zegt Johan Albrecht in Woonspraak, een podcast van Woonzaak. Hij maakt het voorstel om bijvoorbeeld renovatiesubsidies voor verhuurders in te zetten op voorwaarde dat de huurprijs gelijk blijft voor de huurder. In ieder geval roept hij op om subsidies te herevalueren op basis van wie ze écht nodig heeft. Hij acht het frappant dat de overheid door premies, renteloze leningen en zelfs coaching enkel investeert in de mensen die het kapitaal hebben om investeringen te doen. Momenteel komen de subsidies, volgens hem, terecht bij de hogere inkomens, bij mensen die renoveren omwille van comfortprioriteiten, maar de middelen niet per se nodig hebben.

“Tegen 2050 wonen de hogere inkomens wellicht in klimaatneutrale, superdeluxe, efficiënte woningen. Bijgevolg zullen de lagere inkomens tegen dan de hogere energieprijzen betalen.”, aldus prof. Albrecht. Om te voorkomen dat de energietransitie leidt tot een duale woonmarkt, moet de overheid af van subsidies die de vermogensongelijkheid én de huisvestingsongelijkheid enkel blijven vergroten.