Naar overzicht

Jongeren overtuigd van nut filantropie

Is de Belg nog even gul als de afgelopen jaren of hebben de opeenvolgende crisissen ervoor gezorgd dat de Belg minder bereid is om goede doelen te steunen? Een vraag die beantwoord wordt door Ivan Van de Cloot in de Barometer van de Filantropie, die tot stand gekomen is in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en Ipsos.

De Barometer van de Filantropie is gebaseerd op twee indicatoren. Ten eerste, de Filantropie-Index die de filantropische activiteit meet aan de hand van objectieve cijfers, samengesteld uit data van de IZW’s (instellingen zonder winstoogmerk) van de Nationale Bank, het budgetonderzoek van de FOD Economie, informatie over Stichtingen van openbaar nut, Fondsen opgericht binnen de KBS en informatie over fiscale attesten, verzameld door de FOD Financiën. Ten tweede heb je het ‘Filantropie-Klimaat’ dat de filantropische gevoeligheid van de Belg meet en die een subjectieve graadmeter is. De enquête voor deze barometer werd afgenomen in januari 2023 door Ipsos en peilde naar de trends en intenties van meer dan 1.000 Belgen.

Wat opvalt:

- De Belg erkent het maatschappelijk belang van filantropie. 8 op 10 vindt dit van belang, voor 3 op 10 is het van essentieel belang. Sinds 2016 is de houding t.o.v. filantropie ongewijzigd.

- Een overgrote meerderheid (77%) vindt dat filantropie bijdraagt aan een betere wereld. Positief is dat vooral de jongere generaties hier meer van overtuigd zijn. 7 op 10 vindt dat dit ook belangrijker is geworden door de crisis en hoge inflatie én dat bedrijven hier een verantwoordelijkheid in dragen. Daarnaast vindt ongeveer 6 op 10 dat de politiek onvoldoende doet voor goede doelen.

- De schenkers geven aan evenveel of meer te hebben geschonken. Voornamelijk 18-34 jarige donateurs beweren meer giften gegeven te hebben in 2022 (48%), wat opmerkelijk meer is dan in andere leeftijdsgroepen.

- Het economisch klimaat weegt op de schenkingen en de COVID-19-crisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis hebben een impact op het schenkgedrag.

Presentatie 7de Barometer 2023.pdf
(1.5 MB) Downloaden