Naar overzicht

Energietransitie: oplossing voor welk probleem?

De huidige invulling van de energietransitie heeft nog niet geleid tot een trendbreuk. Het globale fossiele systeem blijft groeien en alle rapporten concluderen dat de doelstellingen van Parijs zeer moeilijk te realiseren zijn. De praktische invulling van de energietransitie heeft te zeer de nadruk gelegd op enkele technologieën, met weinig aandacht voor de evolutie van de basisinfrastructuur. In een simplistisch discours biedt de elektrische wagen dan plots de oplossing voor de klimaatuitdaging. Het klimaatprobleem is niet ontstaan door een gebrek aan elektrische auto’s.

Een echt beleidsantwoord vertrekt van een sterke visie over leefbare steden en leefbare regio’s in 2050. Welke infrastructuur biedt maximale levenskwaliteit voor de sterk veranderende bevolking. Hoe moet het openbare vervoer evolueren om deze visie te ondersteunen? Wat is een slimme phase-out van fossiele infrastructuur en technologieën? Welke hefbomen kunnen overheden inzetten om slapend kapitaal te mobiliseren voor investeringen in levenskwaliteit waarvan iedereen beter wordt? Alleen een beleid dat deze vragen beantwoordt, kan van de energietransitie een echt succesverhaal maken.

Een rapport van senior fellow Johan Albrecht
Energietransitie
(345.53 KB) Downloaden