Naar overzicht

Circulaire industrie

De sleutel tot een grondstofrijke Belgische toekomst

België is goed geplaatst om de vruchten van de circulaire revolutie te plukken, op voorwaarde dat we ons daar als land vandaag op beginnen voorbereiden. Onder meer onze centrale ligging en een brede waaier aan sterke spelers in de wetenschappen en industrie maken van België een potentiële koploper op vlak van circulariteit en een circulaire industrie.Niettemin is er nog heel wat werk aan de winkel vooraleer België zich een circulaire innovator mag noemen. De auteurs van het rapport schuiven daarom 10 actiepunten naar voor voor beleidsmakers, waaronder:

  • Een innovatieve en aangepaste ruimtelijke ordening die circulariteit in de hand werkt
  • Bijkomende investeringen in de digitalisering van onze economie om innovatieve businessmodellen en circulariteit mogelijk te maken
  • Meer en betere samenwerking tussen verschillende beleids- en beslissingsniveaus, onder meer met de creatie van één daadkrachtig beslissingsorgaan rond circulariteit
  • Het durven aangaan van investeringen, risico’s en verliezen op korte termijn, met het oog op langetermijngroei

Circulaire industrie: de sleutel tot een grondstofrijke Belgische toekomst is een rapport van Stijn Ronsse, Korneel Rabaey, Simon De Corte, Koen Schoors, Ingmar Nopens en Jan Arends.Illustratie: North Sea Port

Circulaire-industrie
(644.97 KB) Downloaden