Naar overzicht

BESCHIKBAAR VANAF 1 SEPTEMBER: De (her)vormende school

Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen die ons dwingen om ons onderwijsstelsel bij te stellen en te hervormen. Het nieuwste boek, dat werd vormgegeven door Prof. Dr. Kristof De Witte (KUL, visiting fellow Itinera) en Prof. dr. Jean Hindriks (UCL, senior fellow Itinera), biedt inzicht in enkele belangrijke hervormingen in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. Meer concreet gaat het in op de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen, het M-decreet, het ‘Pacte d’Excellence’, de lerarenopleiding en het duaal leren. Het staat ook stil bij buitenlandse ervaringen die inspirerend kunnen zijn voor onze eigen hervormingen.

Naast hervormen schenken we ook aandacht aan het vormen van leerlingen, en meer bepaald aan het ideaal dat het ‘Pacte d’Excellence’ voorschrijft: dat van een eerlijke en efficiënte school. Ten slotte gaat dit boek dieper in op de digitale transitie van onze scholen, en op selectie, inschrijvingsgelden en het aanbod van het hoger onderwijs. De (her)vormende school is toegankelijk voor het grote publiek.

Benieuwd naar de inhoud? Bekijk hier de inhoudstafel, de inleiding en de biografie van de auteurs die meewerkten aan het boek.
Intro de hervormende school
(83 KB) Downloaden