Naar overzicht

Gratis electriciteit voor de armen

België betaalt een hogere prijs voor elektriciteit dan haar buurlanden. De Waalse minister van energie stelt een kosteloosheid onder de 500 KWh voor. Het is echter een cosmetische maatregel zonder reëel effect noch voor de armen noch voor het milieu. In ieder geval moet de maatregel niet het echte probleem verbergen namelijk de buitensporige kost van het beleid van groene energie voor de consument.