Naar overzicht

Klimaatneutraal in 2050?

Klimaatneutraal

Hoe organisaties het verschil kunnen maken

Tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal worden. Maar naarmate de tijd verder tikt, rijst de vraag: hoe kunnen we die radicale ambities ooit waarmaken?

Europa’s complexe klimaatbeleid heeft in het afgelopen decennium namelijk amper impact gehad op de CO2-uitstoot. Toch zetten we geen vraagtekens bij het huidige beleid, dat focust op het corrigeren van de marktkrachten via prijsinstrumenten, incentives, subsidies en zachte regulering. Zo’n aanpak veronderstelt dat onze economische beslissingen vooral aangestuurd worden door de marktkrachten.

Volgens Nobelprijswinnaar Herbert Simon (1916-2001) leven we echter niet in een markteconomie, maar in een organisatie-economie, gedomineerd door private en publieke organisaties die net groeien door zich af te schermen van het onvoorspelbare spel van vraag en aanbod. 

In dit boek past Johan Albrecht de inzichten van Herbert Simon toe op de klimaatuitdaging. Hij laat zien dat een beleid dat focust op marktkrachten nooit een systeemverandering kan uitlokken, maar wijst ook op de sleutelrol die flexibele organisaties kunnen spelen in het klimaatbeleid van morgen.

Bedrijven met een Net Zero-agenda zijn vandaag de dag immers veel ambitieuzer dan onze overheden – denk maar aan de Europese autosector, die massaal voor elektrische mobiliteit koos, terwijl het Europese beleid net de toekomst van de verbrandingsmotor leek te vrijwaren. Dit boek maakt duidelijk hoe we flexibele en sterke organisaties beter kunnen mobiliseren om onze klimaattoekomst veilig te stellen.

Welkom in de organisatie-economie!