Naar overzicht

Event 15 years of Itinera: een afscheid en een nieuw begin

Itinera bestaat 15 jaar. Een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij is gegaan, zelfs niet in coronatijden. Want er viel veel te vieren eind september in De Warande. Niet alleen blikte Itinera terug op de voorbije jaren, ze keek vooral vooruit naar de toekomst. De onafhankelijke denktank ondergaat een transformatie die werd ingezet met de aanstelling van een nieuwe CEO, COO en raad van bestuur. Het event 15 years of Itinera was daarom zowel een afscheid van het verleden als een nieuwe start. 

Hoogleraar medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch speelde al langer met het idee om een denktank op te richten. Hij vond dat academici de bevindingen van hun wetenschappelijk onderzoek meer moesten laten horen in het debat. Toen Leo Neels besliste om te stoppen als CEO van Itinera nam hij dan ook graag de fakkel over. Alexander D’Hooghe, architect, professor en intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring vervangt Bart Verhaeghe als voorzitter van de raad van bestuur. In een gesprek met presentatrice Ilse De Vis legden ze uit hoe zij de toekomst van Itinera zien. 

Nieuwe thema's in the picture

“Nieuwe thema’s zoals circulaire economie, diversiteit en waardegedreven ondernemerschap zijn dagelijkse realiteit. Ook Itinera wil mee aan de kar duwen en nagaan hoe we onder meer via technologische innovatie onszelf behoeden van een echte klimaatramp”, legt CEO Ignaas Devisch de nieuwe koers uit die Itinera wil varen. “We gaan in onze opzet uit van een collectieve verantwoordelijkheid en zullen ons daarom actief richten tot de jongere generaties en hen mee in het debat betrekken. Maar ook het grote publiek wordt aangesproken.”  

Dat werd beaamd door voorzitter Alexander D’Hooghe. “We willen onze politici helpen zich te focussen op de lange termijn en op de rechtsstaat. Maar niet alle oplossingen komen van de overheid. Daarom willen we ook ondernemers inspireren goed te doen voor de maatschappij, het middenveld leren verworven rechten en belangen in vraag te stellen, en burgers verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen leven, dat van anderen, van hun stad en van hun land.” 

Alexander D’Hooghe maakte vervolgens bekend dat hij in de raad van bestuur het gezelschap krijgt van Siham Rahmuni, CEO van Quares, Salvatore Curaba, stichter van EASI, en Ank De Wilde, stichter van Absolem. 

15 years of Itinera

 

Voetbalshirt van Itinera

Vooraleer de genodigden te laten genieten van een lunch werd afscheid genomen van CEO Leo Neels en voorzitter Bart Verhaeghe, eveneens stichter van Itinera. Zichtbaar geëmotioneerd bedankte Bart het team en vertrouwt hij erop dat Itinera in goede handen is. Als geschenk voor zijn loyaliteit de afgelopen 15 jaar kreeg hij een voetbalshirt van Itinera overhandigd. Leo Neels verbleef in het buitenland maar dankte iedereen uitvoerig in een videoboodschap. Als verwoed pennenverzamelaar was een mooie vulpen voor hem het ideale afscheidscadeau.