Naar overzicht

Verantwoordingsdag 2023

Goed bestuur begint en eindigt met de reflex om het gevoerde beleid te evalueren en de bereidheid van beleidsmakers om zich te verantwoorden voor genomen beslissingen. Zijn de gestelde doelen helder voor iedereen? Kunnen we nagaan of de doelen bereikt zijn?

Verantwoording gaat over de mogelijkheid om kritisch het beleid in vraag te stellen en te werken aan verbetering. Dat vereist zin voor democratisch debat, en bereidheid tot kritische analyse en transparantie. Daar willen we met ltinera ons steentje toe bijdragen. Aan de hand van goede - en slechte - praktijken die ervaringsdeskundigen ons aanreiken, gaan we met het aanwezige publiek op zoek naar de precieze vragen die we onszelf en onze beleidsmakers moeten stellen. Met de juiste vragen willen we komen tot een echte evaluatiecultuur en een mentaliteitsomslag tot stand brengen.

Tim Buyse en Nico Milo (MORA) en Axel Mathot, Responsable Cellule Revue des Dépenses, Fédération Wallonie-Bruxelles deelden hun ervaring met ons en het publiek tijdens de Verantwoordingsdag.

Bekijk hier de presentatie en de video van de Verantwoordingsdag.

Verantwoordingsdag.pdf
(5.32 MB) Downloaden