Naar overzicht

Marc De Vos in Trends Talk: ‘Vivaldi kan nu al overzicht maken van te schrappen subsidies’

Wat is de toestand op het kruispunt van economie en beleid in België, Europa en de wereld? Jan De Meulemeester sprak erover in Trends Talk met fellow Marc De Vos.

“Het gaat snel op heel veel fronten maar niet in België”, zegt Marc De Vos. “De wereldorde verandert na een na-oorlogse periode van globalisering en technologische vooruitgang. Er is nu meer oorlog en in veel landen verandert de bevolkingsdemografie. Het is een periode waarin landen daadkracht moeten tonen om stand te houden in deze veranderende wereld maar dat kost geld, geld dat België niet heeft.”

De regering Vivaldi heeft de oplopende schuld alleen maar vergroot. “Deze crisisregering had het voordeel kosten te kunnen maken zonder de belastingen te verhogen. Nadien heeft het echter de kans niet gegrepen om grote hervormingen door te voeren. Het was al van bij het begin duidelijk dat Vivaldi een exponent zou zijn van het verval van België. Het regeerakkoord was verrassend mager.”

Marc De Vos berekent dat de stijgende kosten in de toekomst zal leiden tot een lange periode van besparingen. “Dat wordt de grote omwenteling voor de politiek in België. De komende legislatuur begint die. De groei vertraagt, de begrotingsflexibiliteit is weg en de erfenis van al die jaren niet besturen is gigantisch. Vivaldi zal dan ook herinnerd worden als de regering die nagelaten heeft maatregelen te nemen zodat we nu minstens twee legislaturen gigantische inspanningen moeten leveren.”

Hoe het begrotingstekort wegwerken, weten we al jaren. “Er kunnen nog belastingen geheven worden op consumptiegoederen of op zaken die vervuilen. Maar vooral alle voordelen, uitzonderingen en subsidies schrappen. De regering Vivaldi kan dit nu al voorbereiden. Dat is de basis: vereenvoudigen. Er is geen andere hervorming denkbaar van geven en nemen tegelijkertijd. Het zal altijd iemand pijn doen.

Ook het beleid van Europa en China worden besproken in deze Trends Talk. “De oorlog in Oekraïne zal nog zeker blijven voortduren tot na de presidentsverkiezingen in de VS”, voorspelt Marc De Vos. “Zonder de steun van de VS zal Oekraïne het zeer moeilijk krijgen. Rusland heeft een oorlogseconomie uitgebouwd zodat het nog jaren kan strijden. Het Westen heeft deze economie niet. Als een Republikein à la Trump het haalt in Amerika, kan de oorlog zelfs heel snel voorbij zijn. Biden kan dit nog voorkomen door nu al uitgaven vast te leggen voor de toekomst.”