Naar overzicht

Marc De Vos over het pensioenakkoord in Terzake: "Het verleden eet onze toekomst op"

Professor Marc De Vos wijst er in Terzake op dat het verdubbelen van de "Wijninckx-bijdrage" eigenlijk een vorm van contractbreuk is van de overheid voor het langetermijnsparen. De grootste bezorgdheid van De Vos is het gebrek aan totaalvisie op de begroting. "We weten allemaal hoe diep en hoe bloedrood onze begrotingstekorten zijn. Daar dragen de kosten van de vergrijzing die de politiek hebben ingehaald omdat er nooit een echte hervorming is gekomen fors toe bij", legt De Vos uit. De verhoging van de minimumpensioenen en het invoeren van een pensioenbonus van netto 22.650 euro dragen er net toe bij dat de uitgaven nog zullen stijgen."