Naar overzicht

Itinera Invites. Dialogen voor een betere samenleving

Itinera Invites

Denktank Itinera beschouwt zichzelf als een vrijplaats, een plaats om ons te buigen over maatschappelijke en economische vraagstukken die zich in alle urgentie en complexiteit aan ons opdringen. Denk aan de klimaatwijziging, de vraag naar welvaart en welzijn voor iedereen, de uitdagingen in de gezondheidszorg of de rol van technologische en digitale innovaties. Itinera nodigt je graag uit om er samen over na te denken. We willen naar oplossingen zoeken, nieuwe ideeën uitwerken en dit in een kritische dialoog met de brede samenleving. Samen met beleidsmakers, ondernemers, de civil society en niet in het minst de individuele burger zelf, verkennen we de paden naar een betere samenleving. Itinera nodigt je uit. 

Wat is Itinera Invites? 

Een platform om te dialogeren met de brede samenleving. We willen in samenspraak met  anderen maatschappelijke vragen scherpstellen, nieuwe invalshoeken en inzichten ontwikkelen die uitwegen aanreiken voor bestaande vraagstukken, en anticiperen op wat op ons afkomt en waarvoor we visie en strategie moeten ontwikkelen. 

We zijn kritisch en onderbouwd maar willen nadrukkelijk een stellingenoorlog vermijden.  Nuance en uitwisseling gaan hand en hand. We komen samen rond ideeën en inhoud, niet op basis van strekkingen of posities.  

Met wie gaan we in dialoog?  

Als denk- en doetank steken we onze voelsprieten uit. We vangen vragen en ideeën op in de (sociale) media, tijdens bijeenkomsten en gesprekken of suggesties die bij ons binnenlopen. We zoeken naar nieuwe ideeën die kunnen bijdragen tot de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.  

Hoe voeren we het gesprek? 

Itinera Invites gaat niet uit van personen maar van de vragen die ze stellen en met ons willen delen. Daarbij staat het debat centraal. Soms is het formuleren van een scherpe vraag al een verdienste op zich. Hoe moeten we aankijken tegen bepaalde vraagstukken? Houden we de complexiteit ervan goed voor ogen of maken we het net te complex?  

De vorm is ondergeschikt aan de inhoud. Heb je een vraag of doe je onderzoek naar een urgent thema waarover je in gesprek wil gaan? Maak ons je vraag duidelijk in een korte post, video of een ander medium naar keuze en mail dat naar invites@itinera.team
en selectie van die vragen vormt de basis voor een podcastreeks waarin een fellow van Itinera het gesprek aangaat met jou. Mogelijk mondt dit uit in een live event, een publicatie of iets anders. 

Hoe brengen we de dialoog naar buiten? 

We delen onze dialoog en nieuwe inzichten via onze website en sociale media, en hopen dat dit aanleiding geeft tot verder debat.