Naar overzicht

Beste cultuurbeleid=ondersteuning kunstonderwijs

De kunstenopleiding is één van de vormen van cultureel beleid waarvoor het spenderen van overheidsmiddelen het gemakkelijkste te rechtvaardigen valt. Itinera pleit eveneens voor een herziening van de financiering van het Deeltijds Kunstenonderwijs waarbij een Matteuseffect wordt vermeden.Lees ook de positie van de Vereniging voor Leerkrachten Muzikale vorming.


20130207_hervormingdeeltijdskunstonderwijs_nl.pdf
(718.1 KB) Downloaden