Naar overzicht

Ignaas Devisch over de aanpak van de coronacrisis in Het Gesprek

Al bijna twee jaar lang zoeken we naar een evenwicht tussen gezondheid en vrijheid. Wat zijn we bereid op te offeren om de coronacrisis te bestrijden. Jan De Meulemeester praat erover met Ignaas Devisch, CEO van denktank Itinera. 

"We zitten in een ethisch laboratorium waarbij we op zoek gaan naar wat onze waarden zijn en welke waarden we delen met elkaar. Naargelang de waarde die naar voren schuift, maak je andere keuzes. Bijvoorbeeld de discussie over wie voorrang krijgt bij vaccinatie", zegt Ignaas Devisch.

 

Hij pleit voor consistentie. "We zouden beter werken met draaiboeken en parameters. Nu zien we dat bij dezelfde parameters andere beslissingen worden gemaakt. Dat is verwarrend voor de bevolking en biedt geen houvast", legt hij uit. "Het is duidelijk dat corona niet snel voorbij zal gaan maar als er consistentie is, een soort van barometer, dan gaan mensen zich makkelijker schikken. In het onderwijs bijvoorbeeld zien we het spanningsveld toenemen omdat er geen consistentie is. Er worden geen parameters gemaakt die zowel rekening houden met het welzijn van de kinderen als met de ziekenhuizen."