Naar overzicht

Brain Trust trailer

Wat precies houdt België ervan om haar volle potentieel te realiseren? Dat is de vraag die Itinera aan zo'n 200 ervaringsdeskundigen en experten voorlegt tijdens de Brain Trust sessies. De eerste reeks gesprekken van vier loopt tot eind november. Volg mee op itinera.team/braintrust

Laat ons weten waar jij de obstakels ziet - en de (om)wegen naar een beter België.

Qu'est-ce qui empêche exactement la Belgique de réaliser son plein potentiel ? C'est la question que Itinera Institute pose à quelque 200 experts et spécialistes du terrain lors des sessions Brain Trust. La première série de discussions sur quatre se déroulera jusqu'à la fin du mois de novembre. Suivez-nous sur itinera.team/braintrust

Faites-nous savoir où vous voyez les obstacles - et les contournements vers une meilleure Belgique.