Naar overzicht

Itinera in Knack: ‘Armoedeverenigingen varen vaak blind’

In Knack praten fellow Joël Van Cauter en CEO Ignaas Devisch over een opvallende verschuiving binnen het armoedeprobleem. In plaats van ouderen worden vandaag vooral jongeren erdoor getroffen. Het goede nieuws: aan armoede valt te ontsnappen.

Terwijl het risico tijdens het eerste decennium van de eeuw het grootst was bij 60-plussers, maken vandaag de -25 jarigen de meeste kans om in de armoede te verzeilen. Voor die ‘armoederisico-omkering' bestaat volgens Van Cauter een vrij eenvoudige verklaring. ‘De oudere generatie wordt in belangrijke mate beschermd door de hoge pensioenen in ons land. Die liggen hier een stuk hoger dan in de ons omringende landen, en de bedragen ervan zijn de afgelopen decennia ook meer dan elders gestegen. Bovendien gaat het over een generatie die, algemeen gesproken, sterk heeft kunnen profiteren van de economische boom. Ze hebben in de meeste gevallen een huis kunnen kopen, in sommige gevallen zelfs meer dan één. Precies het omgekeerde zien we bij jongeren."

We krijgen het armoedeprobleem maar niet in de kiem gesmoord. 'Dat betekent dat we niet efficiënt zijn in het bestrijden van armoede', zegt Van Cauter. ‘We moeten de methode veranderen. Onze analyse is dat het systeem te versnipperd is. De vele actoren die in de armoedebestrijding actief zijn, werken elk in een eigen hoekje, waar ze elk voor zich min of meer hetzelfde doen. Maar die uniforme aanpak werkt in veel gevallen niet, omdat de situaties verschillen van persoon tot persoon.'

Programma's als Housing first tonen volgens Devisch de juiste weg. ‘ Housing first werkt onder meer zo goed omdat je een grote stressfactor wegneemt en mensen daardoor in staat stelt om betere beslissingen te nemen', zegt Devisch. ‘Het sluit ook goed aan bij de essentie van wat we in dit rapport proberen te vertellen. Op armoede bestaan grosso mode twee visies. Volgens een eerste visie hebben mensen in armoede dat vaak aan zichzelf te danken. Daartegenover staat een tweede visie die zegt dat alles wel goed komt als je er maar genoeg geld in pompt. Dit rapport geeft redenen om daaraan te twijfelen, en zoekt tussen die twee visies in naar haalbare oplossingen die mensen kunnen bevrijden uit de vicieuze cirkel die armoede is.'