Naar overzicht

Itinera Invites: de vraag van Thomas Gevaert

De onderliggende kwetsbaarheden in ons gezondheidszorgsysteem zorgen er mee voor dat de pandemie ons bij elke golf hard blijft raken, ondanks de hoge vaccinatiegraad. De onvoorspelbare virusvarianten gooien uiteraard extra roet in het eten maar een systeem dat erg op efficiëntie en snelle turnover is gericht, geraakt snel in de problemen met een ziekte die relatief veel mensen lang in de ziekenhuizen houdt. Voeg daarbij de reeds bestaande druk op de eerste en tweede lijn (zie de opnamestops elke winter), het aanhoudende tekort aan zorgverstrekkers, de toenemende zorgvraag én de wetenschap dat al deze problemen gedurende de pandemie alleen maar uitvergroot zijn en je beseft dat de buffercapaciteit van ons gezondheidszorgsysteem al ver overschreden is. En dan laat ik de uitgestelde zorg nog buiten beschouwing.    

Een eenvoudige oplossing om het gezondheidszorgstelsel te vrijwaren bestaat uiteraard niet, al beschikken we stilaan over meer en meer middelen zoals de zeer goed werkzame vaccins. De langere termijn vergt echter ook belangrijke en vindingrijke hervormingen van het systeem zelf zodat we toekomstige golven kunnen bufferen, de uitgestelde zorg wegwerken en meer mensen kunnen aantrekken om de zorgvraag te blijven behappen.  

Ik stel me de volgende vragen: 

* Hoe kan de eerste en tweede lijn in ons gezondheidszorgsysteem versterkt worden om de komende jaren én met COVID én met de uitgestelde zorg én met de toenemende vraag naar zorg om te kunnen gaan? 

* Is er stilaan niet meer nood aan een klinische in plaats van een virologische benadering van COVID? 

* Moeten ethische vraagstukken rond zorgvraag en -aanbod niet dringend op tafel komen voor ze zich vanzelf opdringen? 

Dr. Thomas Gevaert is patholoog, onderzoeker aan KUL, covoorzitter van artsensyndicaat ASGB en voorzitter van de nationale syndicale artsenvereniging Kartel.