Naar overzicht

De kloof tussen de nodige investeringen en de daadwerkelijke investeringen is groter geworden het afgelopen jaar

Te midden van al dat oorlogsgeweld zouden we haast vergeten dat er nog andere problemen zijn. Met name dat we flink achterlopen in de financiering van de klimaatadaptatie - de geraamde kosten om ons aan te passen aan de verwachte of aan de gang zijnde klimaatveranderingen. Denk aan dijken verhogen, of langdurige droogte tegengaan. De kloof tussen de lopende investeringen en wat ervoor nodig is, is zelfs groter geworden, zo staat te lezen in het recentste rapport hierover van het VN-milieuprogramma: er moet naar schatting achttien keer meer geïnvesteerd worden dan nu is gepland.

Lees de volledige tekst hier.