Naar overzicht

Betonrot door verwaarlozen mededingingsautoriteit

Er is altijd veel aandacht voor het korte termijnbeleid maar veel minder voor wat onze toekomst veel dieper bepaald. Waarom kennen we zo'n lage productiviteitsgroei in dit land? Het boek Overheid + Markt bespreekt de rol van gezonde mededinging en innovatie. Het verwaarlozen van onze kerninstellingen zoals mededingingsautoriteit, zorgt voor diep betonrot. De federale regering is 3 jaar te laat met de aanstelling van de top van de mededingingsautoriteit . Dit is slecht bestuur en zorgt voor betonrot in onze maatschappij. De regering raakt het al jaren niet eens over wie in zijn plaats moet komen. Zijn mandaat is reeds ruim drie jaar verstreken, hoewel de regering al selectieprocedures heeft georganiseerd. Dat waren er meerdere omdat er juridische problemen waren. Vooral de PS en de MR blijven kibbelen over welke kandidaat voorzitter mocht worden. (De Tijd 31-1-2023)

https://www.itinera.team/nl/publicaties/boeken/overheidmarkt