Naar overzicht

Diagnose #3: allianties over domeinen heen

Een belangrijk kenmerk - je zou zelfs kunnen zeggen een symptoom - van het systeem is dat het sterk verkokerd is, verdeeld in silo's, gaande van de federale en regionale overheid tot het gemeentebestuur - en de civiele maatschappij daartussenin.

Structuren (lees: financiële stromen) worden gecreëerd nog voordat de doelstellingen goed zijn gedefinieerd. Individuen en groepen misbruiken deze knelpunten in het systeem om hun particuliere belangen te versterken.

Anderzijds zijn alle uitdagingen waarvoor wij staan - klimaatverandering, energietransitie, migratie, vergrijzing - multidisciplinair van aard, en de meest doeltreffende en efficiënte strategieën zullen doorgaans ook disciplines en competenties overstijgen. Deze initiatieven zijn zelden "verenigbaar" met de bestaande structuur, een structuur die zwaar beschermd wordt door de machthebbers binnen het systeem.

Vaak zien we dat waardevolle initiatieven buiten het systeem om, "off the grid", ontstaan, omdat de drempels om in contact te komen met verschillende overheden, subsidieregelingen, bevoegdheden... onoverkomelijk zijn of te veel energie onttrekken. Dit helpt ons land echter niet fundamenteel om een "betere wereld" te creëren naast het sclerotische systeem. Wat kunnen we leren van deze allianties, van deze kruisinitiatieven om knelpunten weg te nemen, de schakels en silo's te doorbreken... binnen het systeem?